Verschillen tussen solo-adoptie en adoptie door een stel

Procedureverschillen

Praktische verschillen

Het belangrijkste praktische verschil voor ons als alleenstaande ouders, is de noodzaak van een sociaal netwerk, enerzijds bij ziekte en problemen, anderzijds in positieve zin, om ook eens iets voor jezelf te doen, en bij te kunnen tanken of zelfs om opvoedingszaken te kunnen uitwisselen.

Combinatie werk-gezin

Combineren van werk en gezin, wat bij een éénouder zorgvuldiger moet dan bij een alleenstaande. Bijv. bij slaapproblemen van het kindje kun je niet afwisselen met iemand, moet je het alleen doen.

Het gemis van 1 andere ouder

Een heel belangrijk verschil voor het kindje is, dat het geen vader (of moeder - in geval van alleenstaande adoptievaders) heeft, en hoe zorg je dat het daarmee om kan leren gaan en in hoeverre zorg je voor een "vervanging" in de vorm van ooms, een goede vriend ofzo, die als identificatiefiguur kan dienen. En in hoeverre maakt het wat dat betreft uit of je een zoon of dochter krijgt. (Heeft een zoontje meer een vader nodig als voorbeeldfiguur dan een dochter, om zelf te kunnen leren hoe hij zich als man en vader later op kan stellen?).

Terug