Landenkeuze

In Nederland hebben alleenstaanden de keuze uit verschillende landen waarvan de mogelijkheden vaak wijzigen. Actuele informatie is te vinden via: www.adoptie.nl

Actuele gegevens kunt u ook opvragen via de vergunninghouders t.w.:

Wereldkinderen (afgekort als WK)
Meiling
Kind en Toekomst (geen email, afgekort als K&T)
Nederlandse Adoptie Stichting (afgekort als NAS)