Kosten en verlof

Adoptiekosten

De kosten van de adoptie van een buitenlands kindje zijn moeilijk exact te geven. Er zijn grote verschillen per kanaal (land) en vergunninghouder. In het algemeen kan worden gesteld dat zgn. "zelfdoen" middels deelbemiddeling het goedkoopste is.

Realiseer je wel dat zelfdoen inhoudt dat je zelf een contact (weeshuis bijvoorbeeld) vindt en dat de procedure en de reis voor een alleenstaande extra zwaar is (je staat immers overal alleen voor). Daarom kiezen de meeste alleenstaanden voor zgn. volledige bemiddeling via een vergunninghouder (VH).

De meest gebruikte kanalen door alleenstaanden zijn vooralsnog China, Nigeria, Haiti. De kosten en verblijfsduur per land verschillen nogal en ook de kosten voor hetzelfde land per vergunninghouder. Zo is bijvoorbeeld voor China Kind en Toekomst de 'goedkoopste', daarna Meiling en vervolgens Wereldkinderen. Bij K&T en WK geldt een inkomenseis van resp. 25000 en 29000 Euro bruto per jaar. Meiling hanteert geen inkomenseis.

Adoptie van een buitenlands kindje kost over het algemeen tussen de 5000 en 20000 euro.

Adoptiekosten zijn opgebouwd uit de volgende elementen:
Helaas zijn de kosten van adoptie voor een alleenstaande nagenoeg even groot als voor een stel. Je kan alleen besparen op de reiskosten indien je alleen gaat reizen (maar toch nemen velen nemen een moeder, zus of vriend(in) mee als morele steun).

De relatief hoge kosten maakt dat veel alleenstaanden bij voorbaat niet voor adoptie kiezen. Realiseer je echter het volgende:

Kosten van levensonderhoud

Om te bepalen of je rond kan komen van je salaris met je kind(eren) kan je gebruik maken van de Persoonlijk Budgetadvies rekenmodule van de Nibud. Ook kan je bij Nibud informatieve brochures bestellen.

Veel alleenstaanden zien zich genoodzaakt om hun kosten van levensonderhoud en hun uitgaven te minimaliseren. Op de site over consuminderen zijn diverse tips te vinden

Wat tips:
Als alleenstaande heb je bovendien recht op enkele of meerdere van onderstaande zaken:

Verlof

Op de verlofwijzer van het Ministerie van SZW kan je lezen over alle vormen van verlof die wettelijk geregeld zijn in de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Er geldt doorgaans een korter adoptieverlof dan verlof voor zwangere vrouwen. Je moet je CAO er even op naslaan om te zien wat er voor jou geldt.